Dart Dersleri #13 - Map

Map Kavramı

Map yapısı basit bir key value listesi olarak adlandırılabilir. Bu value tipleri dynamic olabilir. Map'ler süslü parantezler veya Map constructor'ü ile tanımlanabilir.

 

Şimdi birkaç temel map işlemlerine bakalım:

main() {
 var map1 = {"a": "b", "d": "sd", 1: 12};

 map1["a"] = "bb"; // initial değeri b olan a keyinin değerini "bb" olarak değiştiriyoruz.
 map1["name"] = "yazilimblogu"; // var olmayan bir key ve değeri bu şekilde ekleyebiliriz.

 print(map1); // print: {a: bb, d: sd, 1: 12, name: yazilimblogu}

 var map2 = Map();
 map2["name"] = "Emre";
 map2["surName"] = "Akçadağ";
 map2["isimListesi"] = ["ali", "emre", "selim", "duru"];

 // aşağıda görüleceği üzere isimListesi keyine bir list değeri atadık.
 print(map2); // print: {name: Emre, surName: Akçadağ, isimListesi: [ali, emre, selim, duru]}

 var map3 = Map();

 map3 = {
  "innerMap": {
   "key1": "innerMap birinci değer",
   "key2": "innerMap ikinci değer"
  },
  "version": 1,
  "live": true
 };

 // map3 Map'i içine ikinci bir map ekledik yani map value'leri de map ya da herhangi farklı bir obje olabiliyor.
 print(map3); // print: {innerMap: {key1: innerMap birinci değer, key2: innerMap ikinci değer}, version: 1, live: true}

 // map içinde tanımlı keyleri döner.
 print(map3.keys); // print: (innerMap, version, live)

 // map içinde tanımlı valueleri döner.
 print(map3.values); // print: ({key1: innerMap birinci değer, key2: innerMap ikinci değer}, 1, true)

 // tanımlı key sayısını döner.
 print(map3.length); // print: 3

 // remove içinde verilen key, değerine karşılık gelen value ile birlikte mapten silinir.
 print(map3..remove("live")..remove("innerMap")); // print: {version: 1}
}
Temel Map kullanım örnekleri.

Map yapısı ile ilgili çoğu kullanımı açıklamaya çalıştım. Listelere çok benzediği için anlamak daha kolay olacaktır.

Bir sonraki derste görüşmek üzere!

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.
Kaynak:
Bu postu paylaş:

0 yorum

Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yap
Henüz hesabınız yoksa 20 saniyenizi ayırıp kayıt olabilirsiniz. Kaydol