Kotlin Dersleri #3 - Operatörler

Kotlin'de ve diğer dillerde kodlama sürecini kolaylaştırmak adına oluşturulmuş ve aslında farklı fonksiyonları temsil eden yapılar vardır. Bunlara operatör denir.

Örnek:

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  val a = 1
  val b = 2

  val result1 = a.plus(b)
  val result2 = a + b
}

result1 değişkeni ve result2 değişkeni birbirine eşittir. Yani + operatörü kullanarak kod yükünü hafifletmiş olduk. Şimdi gelelim operatör çeşitlerine.

 

Kotlin Operatörler

 • Atama Operatörü
 • Aritmetik Operatörler
 • Arttırma ve Azaltma Operatörleri
 • Aritmetik Atama Operatörleri
 • İlişkisel Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • ? ve !! Operatörleri
 

Atama Operatörü

En basit ifadeyle değişkenlere değer atamak için kullanılır ve = işareti ile simgelenir.

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  val a = 1
  val b = 2
}

Bu örnek kod bloğunda a ve b adında 2 değer oluşturduk ve bu değerlere sırasıyla 1 ve 2 değerlerini atadık.

 

Aritmektik Operatörler

Toplama - çıkarma - çarpma - bölme ve mod alma işlemleri için sırasıyla + - * / % işaretleri ile simgelenmiştir. Örnek kod bloğunu aşağıda görebilirsiniz.

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  val a = 1
  val b = 2

  // Toplama
  val toplam = a + b

  // Çıkarma
  val fark = a - b

  // Çarpma
  val carpim = a * b

  // Bölme
  val bolum = a / b

  // Mod Alma
  val mod = a % b
}
 

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Bir sayı değerini 1 arttırmak veya 1 azaltmak için kullanılan yapıdır. Tek bir şartı vardır o da kullanılacak sayısal değerin değiştirilebilir olmasıdır. Yani var kullanılarak tanımlanması gerekir.

Örneği inceleyelim.

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  var a = 10
  var b = 20
  var c = 30
  var d = 40
  var e = 50
  var f = 60

  //arttırma
  a++			        // println(a) = 11

  //azaltma
  b--			        // println(b) = 19

  //önce kullanıp sonra arttırma
  var yeniDeger1 = c++		// println(c) = 31 println(yeniDeger1) = 30

  //önce arttırıp sonra kullanma
  var yeniDeger2 = ++d		// println(d) = 41 println(yeniDeger2) = 41

  //önce kullanıp sonra azaltma
  var yeniDeger3 = e--		// println(e) = 49 println(yeniDeger3) = 50

  //önce azaltıp sonra kullanma
  var yeniDeger4 = --f		// println(d) = 59 println(yeniDeger4) = 59
}

Yukarda görüldüğü üzere kullanacağımız amaca göre ++ ve -- işaretlerini değişkenin soluna ve sağına getirerek gerekli atamaları sağlıyoruz.

 

Aritmetik Atama Operatörleri

 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  var a = 10
  var b = 20
  var c = 30
  var d = 40
  var e = 50

  a += 9			    // println(a) = 19

  b -= 1			    // println(b) = 19

  c *= 10			    // println(c) = 300

  d /= 2			    // println(d) = 20

  e %= 3			    // println(e) = 2
}

Örnekte görüleceği üzere basit bir kullanımı vardır. Aritmetik ve atama operatörleri bir arada kullanılarak aynı değişkene yeniden değer ataması yapılır.

 

Mantıksal Operatörler

İki değer arasında kıyaslama yapılırken kullanılır.

 • Eşittir operatörü: ==
 • Eşit değildir operatörü: !=
 • Büyüktür operatörü: >
 • Küçüktür operatörü: <
 • Büyük eşittir operatörü: >=
 • Küçük eşittir operatörü: <=
 • Ve: &&
 • Veya: ||

İki değer arasında kıyaslama yapıldığında geriye true ya da false değerlerden biri döner.

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  var a = 19
  var b = 20
  var c = 19
  var d = 1919
  var x = true
  var y = false

  var comp = a != b			// println(comp) = true

  comp = a == b			// println(comp) = false

  comp = d > a			// println(comp) = true

  comp = a >= c			// println(comp) = true

  comp = d < b			// println(comp) = false

  comp = b <= d			// println(comp) = true

  comp = x && y			// println(comp) = false

  comp = x || y			// println(comp) = true
}

? ve !! Operatörleri

? operatörü, tipini belirlerdiğimz bir değişkene null değer atayabilmemize olanak sağlar.

/**
 * www.emreakcadag.com
 */

fun main() {

  var a:Int = 19

  var b:Int? = 1919

  a = null	 // bu satır hata verir.

  b = null	 // bu satır doğru çalışacaktır.

  a = b	 // bu satır hata verir.

  a = b!!	 // bu satır doğru çalışacaktır.
}

Hata aldığımız ilk satırda a değişkenine null değer atamaya çalıştık ancak a değişkeni nullable(null değer atanabilen) olmadığı için hata aldık. Bir değişkeni nullable yapabilmek için, o değişkenin türünün sonuna ? koymamız yeterlidir.

Hata aldığımız ikinci satırda ise yine nullable olmayan a değerine, nullable olan b değerini atamaya çalıştık. Program bize b'nin null gelebileceğini öngörerek hata verdi. Eğer b'nin null olmadığından eminsek; bu hatadan b değişkeninin sonuna !! ekleyerek kurtulabiliriz.

 

Dersimizin sonuna geldik, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle!

Sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz.
Bu postu paylaş:

0 yorum

Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yap
Henüz hesabınız yoksa 20 saniyenizi ayırıp kayıt olabilirsiniz. Kaydol