dart

Dart Dersleri #16 - Class - Sınıflar

Dart dilinde class veya sınıflar nedir? Nesne yönelimli programlama(OOP) dillerinin temelini oluşturan nesneler, belirli bir modele göre oluşturulur. Bu modeller yani class yapıları, oluşturulacak nesnelerin özelliklerini ve işlevlerini içeren basit kod bloklarıdır.

Read More

Flutter Dersleri #3 - ListView Kullanımı

Flutter ListView nasıl kullanılır? Bu Flutter dersinde ListView kulanmak için bilinmesi gereken temel konuları ele alıyoruz.

Read More

Flutter Dersleri #2 - LayoutBuilder Kullanımı

Flutter LayoutBuilder widget'i nedir? Hangi amaçlar için nasıl kullanılır?
Bu dersimizde bu sorulara yanıt arıyoruz.

Read More

Dart Dersleri #15 - Fonksiyonlar

Bu dersimizde dart programlama dilinde fonksiyon nedir sorusuna cevap bulmaya ve örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Read More

Dart Dersleri #14 - Enums

Dart dilinde enum objeleri anlatmaya çalıştım, keyifli okumalar.

Read More

Dart Dersleri #13 - Map

Dart dilinde Map tanımlamaları ve yaygın Map işlemleri.

Read More